KONTROLA TVORNIČKE PROIZVODNJE

Kontrola kvalitete proizvodnje temeljna je vrijednosti naše tvrtke. Za sve komponente betona posjedujemo odgovarajuće certifikate te izvještaje o ispitivanju. Birane sirovine, računalna suvremena proizvodnja i stručno osoblje osiguravaju neprestanu kvalitetu završnog proizvoda. Kvalitetu betona redovito ispitujemo u vlastitom certificiranom pogonu. Kontinuiranu kontrolu kvalitete proizvodnje provode i neovisne ovlaštene institucije. Sukladno navedenom proizvodni pogoni Slavonski Brod  i Nova Gradiška posjeduju potvrde o tvorničkoj kontroli kvalitete proizvodnje izdane od strane ovlaštene pravne osobe CSS d.o.o. Certifikati su izdanim primjenom svih odredbi koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstva opisanih u normama HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 u skladu sa sustavom 2+

Kontrola kvalitete proizvodnje je temeljna vrijednosti naše tvrtke. Za sve komponente betona posjedujemo odgovarajuće certifikate te izvještaje o ispitivanju.

Birane sirovine, računalna suvremena proizvodnja i stručno osoblje osiguravaju neprestanu kvalitetu završnog proizvoda.

Kvalitetu betona redovito ispitujemo u vlastitom certificiranom pogonu. Kontinuiranu kontrolu kvalitete proizvodnje provode i neovisne ovlaštene institucije.

Sukladno navedenom proizvodni pogon Slavonski Brod posjeduje potvrdu o tvorničkoj kontroli kvalitete proizvodnje izdanu od strane ovlaštene pravne osobe VIK-HR d.o.o.

Proizvodni pogon Nova Gradiška posjeduje potvrdu o tvorničkoj kontroli kvalitete proizvodnje izdanu od strane ovlaštene pravne osobe CSS d.o.o.

Potvrde su izdane na osnovu ispitivanja proizvodne sposobnosti tvornice betona i provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 1188 za sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+.

Gdje smo

Kontakti:

 

SJEDIŠTE DRUŠTVA Link

Nikole Zrinskog 65

HR-35000 Slavonski Brod
Tel: + 385(0)35 447 849

Fax: + 385(0)35 415 603
e-mail: info@kresimir.com.hr

direktor društva
Kruno Ratković


PROIZVODNI POGON SB Link

Sjeverna vezna cesta bb

HR-35000 Slavonski Brod

Tel: + 385(0)35 269 700

Fax: + 385(0)35 415 604
e-mail: info@kresimir.com.hr

 

 

PROIZVODNI POGON NG Link

Industrijski odvojak III/3,  HR-35400 Nova Gradiška

Tel: + 385 (0) 35 628-346

Fax: + 385(0)35 415 604
e-mail: info@kresimir.com.hr